Wat is het Nederlandse referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? In maart vond een referendum in Nederland plaats waarbij dat de kiezers zich verzetten tegen een wet die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer bevoegdheden zou geven. Ondanks de nee-stem, zal de wet waarschijnlijk in werking treden in mei 2018. Niet...
Referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten